Jászárokszállás

 

Jászárokszállás Jász-Nagy-Szolnok megye északnyugati csücskében, Heves megye határán fekszik.

Első említését 1356-ból ismerjük. Legrégebbi említéseiben Arukmelléke (1356), Arukmellékszállás (1366), Arukszállás (1399) név szerepel. Ezt a nevet a település északi részén áthaladó Csörsz-árokról kapta, amelyhez a közismert Csörsz-monda is fűződik.

A XV. században az egyik legnépesebb jász település volt. A XVI. század végére a rablások és fosztogatások következtében szinte teljesen elnéptelenedett. A XVII. század végén ismét viszonylag népes településnek számított. Nemcsak saját határát, hanem az elpusztult Ágó falu, valamint Szentandrás és a kiskunsági Kerekegyháza puszta egy részét is használta. 1756-ban Mária Terézia mezővárosi rangot adott a településnek.

Jászárokszállást az egyik legnagyobb telepítőként tarják számon. Az 1850-es évektől kezdve nagyarányú kirajzás figyelhető meg. Az árokszállásiak birtokokat szereztek Csány, Tarnaörs, Visznek, Erk, Atkár, Adács községekben. Önálló településként vált le róla Kerekegyháza (1862), Jászszentandrás (1855), Jászágó (1952).

A város elveszítvén jász kiváltságait 1876-ban a többi jász településsel együtt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez került. 1886-ban lemondott városi rangjáról, s mint nagyközség működött tovább. Városi rangját 1991-ben nyerte vissza.Templom

A hivatalos műemlékjegyzék három jászárokszállási épületet tartalmaz. Ezek: a plébániatemplom, ugyanott a Mária-oszlop és a Széchenyi úton az egykori fogadó.

Az árokszállási parókiát Mátyás király egy 1458-as oklevele említi először. A mai templomot 1761 és 1767 között építették a szűknek bizonyult korábbi épület helyén. A templom barokk stílusú, egyhajós, öt boltszakaszos. A külső majdnem teljesen dísztelen.

A Mária-oszlop a templom mellett található. A mintegy méteres talpazaton ión fejezetes oszlop áll, ennek tetején áll glóbuszon a kígyó fejét széttaposó Mária alakja. Ruharedőiben kis puttó simul hozzá. A fölirat szerint a szobrot 1783-ban állították.

A Széchenyi u. 104. alatti egykori fogadó épülete a XVIII. század második felében épült. L alakú, az utcavonalon álló szárnyán barokk kosáríves, kőkeretes kapubejárat található, ettől balra négy, jobbra hét ablakkal. A hagyomány szerint itt szállt meg 1712-ben a hazafelé tartó XII. Károly svéd király. A kapu zárókövén postakürt utal a ház rendeltetésére.

Tovább Jászárokszállás honlapjára...

 View My Stats